Region Europa/Mellanöstern

Anna-Klara

Arbetar med att stödja och träna barn- och ungdomsledare i församlingar och utveckla ungdomsläger.


eumena@efk.se

Anna-Maria Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


anna-maria.mehmedovic@efk.se

Barbro

Leder EFKs program för barns rättigheter i Region Europa/Mellanöstern


eumena@efk.se

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


hellmark@galacticomm.org

Björn

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


eumena@efk.se

Christian Carlsson

Arbetar med företagande, entreprenörskap och socialt arbete


cc@svepro.rs

Cindy

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


eumena@efk.se

David

Arbetar med IT och projektsupport för en av EFKs partners i Nordafrika.


eumena@efk.se

Ellen

Arbetar med församlingsgrundande insatser.


eumena@efk.se

Emma

Arbetar bland nomader i regionen samt med personer med funktionsnedsättning


eumena@efk.se