Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning

Fattigdomsbekämpning är inte landspecifikt utan gränsöverskridande. Det berör regioner och kontinenter. Det berör vuxna och barn. Därmed behövs större regionala program för att långsiktigt kunna samordna insatser. I de sex länder som EFK arbetar med i regionen lever hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen. Afrika har drabbats av missväxt och klimatförändringar som tillsammans med fattigdom påverkar möjligheterna att odla och säkra matförsörjning. Flera av samarbetspartnerna möter liknande utmaningar och situationer. Missionscentret i Sydafrika kan fungera som en samordnare av insatser.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi genomfört insatser för att säkra långsiktig vattenförsörjning i ett antal av länderna. Det innebär brunnsborrning, uppbyggnad av system för vattenförsörjning samt utbildning.

Resursbank och fond för att lindra i situationer i av akut karaktär. Bland annat matutdelning till behövande familjer som drabbats av torkan i Swaziland.

Genomfört och fortsätter erbjuda engelskakurser för människor som i jakt på jobb flytt sina hemländer och bor provisoriskt i utkanten av Nelspruit, Sydafrika. Språket är avgörande för att öka deras chanser till arbete

Vad vill vi göra mer?

I flera av de afrikanska samarbetsländerna finns en utbredd problematik med matförsörjning, hunger och undernäring. Vi i EFK ser behov av att samla in och ta tillvara på de erfarenheter som flera av våra samarbetspartner innehar gällande arbeten fokuserade på fattigdom. Det innebär att Missionscentret i Sydafrika fungerar som en samordnare av insatser och resursbank.

Under 2018/2019 vill vi stötta en utbildningssatsning på minoritetsbefolkningen Bayaka i Centralafrikanska republiken. Fokus är kapacitetshöjning inom läs och skrivkunnighet samt sanitet och hygien.

Boende i Sydafrika berättar

"Tack vare de råd om odling och de frön jag fått genom EFK så har jag fått en bra majsskörd så att jag klarar att föda hela min familj i flera månader. Tack för det ni gör.”

- Boende i Gwaini utanför Nelspruit, Sydafrika

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Mattias Lindsmyr
Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning med fokus på Swaziland.


mattias.lindsmyr@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45032
Insamlingsbehov: 138 000 kr

Insamlat: 19 260 kr Kvar att samla in: 118 740 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.