Föräldralösa barn får familj och utbildning

Barn är skapade till Guds avbild och älskade av honom. Som kyrka vill vi vara en del i att ge dem en framtid och ett hopp. Projektet, eller NCCP (National Child Care Project), fokuserar på de många föräldralösa barn som finns i Swaziland. Detta är en följd av det höga antal hiv-/aids- och tuberkulosdrabbade som finns i landet. Utifrån den afrikanska kulturen måste hela familjen inbegripas när man vill hjälpa drabbade barn. Man jobbar också med att stärka hela hushållet för att bidra till långsiktigt förbättrade levnadsförhållanden. När du är med och ger gör du skillnad i dessa barns liv, inte bara idag utan också på lång sikt, då de ges möjlighet till utbildning och en trygg uppväxtmiljö.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet har drivits sedan 2005 tillsammans med vår partnerkyrka Holiness Union Church (HUC) och målet är att varje barn ska ha en familj att växa upp i och möjlighet att gå i skolan. Därför placeras föräldralösa barn i familjer och får hjälp till skolgång. Stödet handlar om skolavgifter och skoluniformer till de mest utsatta. För att stärka utvecklingen till långsiktigt bättre levnadsförhållanden ges stöd till bland annat grönsaks- och moringaodlingar och djuruppfödning, vilket kommer hela hushållet till del och blir ett sätt att livnära sig på. Just nu är drygt 60 barn och familjer hjälpta i detta projekt.

"Min dröm är att kunna utbilda mig till sjuksköterska"

”Jag är så tacksam att jag har fått möjlighet att gå i skolan och att vi har fått hjälp med att betala skolavgiften och att köpa skoluniformer. Min största dröm är att kunna utbilda mig till sjuksköterska.”

- Ngweny Mathobisi, Swaziland

Du kan också stödja detta projekt genom att bli fadder i Barnhjälpen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Petra Lindsmyr
Arbetar med Barns rättigheter och Barnhjälpen i regionen.


petra.lindsmyr@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45550
Insamlingsbehov: 124 000 kr

Insamlat: 93 935 kr Kvar att samla in: 30 065 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.