ENGAGED - bibelskola i mission

ENGAGED är bibelskolan för dig som vill ta steget vidare. För dig som vill leva ut din tro på Jesus i ett internationellt sammanhang. Alla som vill följa Jesus har fått ett uppdrag: att samarbeta med Gud genom att sprida hans kärlek och göra konkret skillnad i människors liv. Med vår personliga tro som grund gör vi Guds kärlek känd genom ord och handling. Visionen bakom ENGAGED är att förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen. Bibelskolan arrangeras av Liljeholmens folkhögskola i samarbete med Evangeliska Frikyrkan, Götabro bibelskolor & Team med Uppdrag.

Syftet med ENGAGED är att du ska stärkas i din egen tro och kallelse, se dig som en del av församlingens roll i mission och utmanas till en helhetssyn där evangeliet uttrycks både i ord och konkreta handlingar. Allt detta i ett kulturellt annorlunda sammanhang.

Upplägg

ENGAGED är en terminslång kurs som drivs av EFK och Liljeholmens Folkhögskola i samverkan med Team med Uppdrag och Götabro Bibelskolor. Efter en veckas introduktionskurs på Liljeholmen i augusti reser klassen till Chiang Mai, Thailand. Under fyra månader varvas undervisning med reflektion och praktik. Terminen avslutas med en vecka på Liljeholmen där man får chans att utvärdera och se framåt på fortsatt engagemang i mission - på hemmaplan eller i internationellt. Kursen kan ses som en påbyggnadskurs efter avslutad bibelskola eller lärjungaskola. Då kursen främst är förlagd utomlands läggs stor vikt vid personlig mognad och tro.

En typisk vecka

Varje vecka får du undervisning i lärjungaskap och missionshistoria. Du får sätta dig in i allt som är viktigt att veta om mission genom tre stora teman: Gud, Världen och Kyrkan. Två dagar i veckan får du chans att omsätta undervisningen i praktik tillsammans med en annan kursdeltagare i någon organisation i Chiang Mai. Praktiken handleds på plats och följs upp av kursföreståndaren. Varje söndag kommer du fira gudstjänst med andra kristna i staden och dessutom har klassen egna smågrupper och lovsångskvällar. Du får med andra ord chans att bearbeta alla intryck från veckan tillsammans med lärare och övriga i klassen. Du kommer även få pröva på att lära dig thai. Bara att bo, transportera dig, köpa, laga och äta mat kommer vara en upplevelse helt annorlunda från en typisk vecka i Sverige. Hela veckan får du engageras allt djupare i mission - på riktigt!

Ansökan

Ansök på www.liljeholmen.nu/engagedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sista ansökningsdag är 20 juli. Antagning sker löpande via formulär, kontakt med referenser och personlig intervju.

Mer information om kursen

Undervisning

Undervisningen hålls av lärare på plats, på inspelad video eller via länk från Sverige. Lärarna är av olika nationalitet och har bred erfarenhet. Undervisningen är både på svenska och engelska även om alla deltagare är från Sverige.

Vissa ämnen såsom lärjungaskap och missionshistoria återkommer varje vecka. Utöver det är undervisningen är indelad i teman som tillsammans utgör grunden för Guds mission i världen: Gud, Världen och Kyrkan. Undervisning, praktik och samtal relaterar till dessa tre teman där dina egna frågor och erfarenheter blir ett viktigt redskap och en väg framåt i ditt engagemang i mission.

Dessa teman hjälper dig att bearbeta de personliga frågorna vem är jag och hur lever jag i relation till dessa tre storheter. Exempel på ämnen inom dessa teman är kallelse, församlingsplanteringsmetoder, fattigdomsbekämpning, kulturanpassning och holistisk mission.

Praktik

ENGAGED är en skola där du får många tillfällen att engagera dig praktiskt i mission — inte bara undervisas om det i klassrummet. Tillsammans med en klasskompis praktiserar du varje vecka i olika projekt och organisationer som EFKs missionscenter i Chiang Mai har relation till. Det blir även tillfälle att göra kortare insatser som helklass i till exempel gudstjänster och flyktingläger. I mitten av kursen reser klassen med lärare till Indien en dryg vecka där ni bland annat får möta och engageras i en av de snabbast växande församlingsrörelserna idag. Det kan även bli praktikresor inom landet till exempel till ett arbete bland studenter.

Bearbetning

Viss tid går åt till egna studier, till exempel läsning av litteratur eller språkstudier. Det kommer finnas tid att bearbeta allt man är med om, enskilt och i grupp men även i form av mentorssamtal. Kursdeltagarna bor tillsammans för att vara ett stöd för varandra och ges tillfälle att växa som lärjungar.

Kurstider

Kursen startar måndagen den 20 augusti på Liljeholmens folkhögskola och slutar fredagen den 21 december på Liljeholmens folkhögskola.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri & CSN-berättigad. Du står själv för:

  • resan till och från Thailand
  • praktikresor (Indien eller Kambodja och kortare resor inom landet) ca 11 000 kr
  • levnadskostnader i Thailand (logi, mat, transport, visum, fritid) ca 6 000 kr/månad

Arrangörer

Kursen arrangeras av Liljeholmens folkhögskola i samarbete med Evangeliska Frikyrkan, Götabro bibelskolor & Team med Uppdrag.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är en av de kursansvariga för ENGAGED!

Karl-Johan Jonssonkarl-johan.jonsson@efk.se