Förberedelsefasen

Din tid som StepOutare inleds med en förberedelsefas. För att praktiktiden ska bli så bra som möjligt ingår en rad olika förberedelsemoment i denna fas. Dessa är obligatoriska och måste genomföras av alla praktikanter innan utresa. Syftet med förberedelserna är självklart att skapa bättre förutsättningar för en så bra praktiktid som möjligt, både för dig som praktikant och för det sammanhang dit du kommer.

En viktig del av förberedelsefasen utgörs av StepOuts förberedelsekurs. Kursen genomförs varje år under en vecka i augusti. Mycket av innehållet är uppbyggt kring de tematiska perspektiv som utgör StepOuts röda tråd: mission, kultur och utvecklingssamarbete. Därutöver innehåller kursen undervisning i kommunikation, hälsa, säkerhet och andra praktiska frågor. Under kursen får du också möjlighet att möta tidigare praktikanter och ta del av deras erfarenheter och tips.

Utöver förberedelsekursen ingår en rad olika förberedelseuppgifter i programmet, både av reflekterande och praktisk art. Till exempel ska varje praktikant göra ett landstudium om värdlandet. Det är också praktikanterna själva som bokar resa och ordnar med visum etc. I samband med antagningen ges mer information om dessa moment. Som sökande är det viktigt att räkna med att förberedelserna tar en del tid i anspråk innan utresan.

Observera att det är ett krav att ha gått StepOuts förberedelsekurs innan utresa. Vid förhinder av något slag får resan skjutas upp till nästa år.