Uppföljningsfasen

Tiden som StepOut-praktikant tar inte slut direkt då du kommer hem till Sverige.

Följande moment ingår i uppföljningsfasen:

  • Slutrapport och ekonomisk redovisning. Dessa ska lämnas in till StepOut-samordnaren senast en månad efter hemkomst.
  • Hemkomstsamtal.
  • Reflektionsuppgift.
  • Hemkomstdagar – några dagar då du tillsammans med de övriga StepOutarna får bearbeta praktiktiden, byta erfarenheter och fördjupa dig ytterligare kring programmets röda tråd: mission, kultur och utvecklinssamarbete.
  • Informationsuppdrag

En viktig del av praktikantuppdraget är att fungera som informatör för Evangeliska Frikyrkan, både under tiden i fält och efter hemkomst. Detta uppdrag tjänar flera syften. Genom att berätta om och visa bilder/filmer från situationerna du möter och om det förändringsarbete som organisationerna bedriver bidrar du till att hålla uppe intresset och att sprida engagemang för arbetet och internationell mission hemma i Sverige. Information är en nödvändig faktor för att kunna åstadkomma förändring i världen. När du är med och sprider kunskap och information om andra människors förutsättningar och om det arbete som bedrivs gör du därför en minst lika stor insats som under fältarbetet. Informationsuppdraget är också en viktig länk i det insamlingsarbete som pågår för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Samtidigt blir det också ett sätt för dig att bearbeta det du varit med om som praktikant.

Därför ingår även ett informationsarbete i Sverige, där du ska genomföra 6 olika informationsuppdrag efter din hemkomst. Här finns mycket utrymme för kreativitet, och även möjlighet att samråda med StepOut-samordnaren. Några exempel på informationsuppdrag är att berätta om dina erfarenheter i gudstjänst eller i andra typer av samlingar i församlingar, att montra för StepOut på någon konferens, klippa ihop en video eller varför inte samla dina vänner en kväll och berätta om praktiken?

Mer information om uppföljningsfasen ges i samband med förberedelsekursen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut 25 % & ledarutvecklare med fokus på unga vuxna 25 %

070-101 09 87

Mejla mig!