Längtar du efter att möta människor från andra kulturer, lära av andra och göra en insats i internationellt arbete? I så fall kanske StepOut är något för dig!

Programmet består av tre olika faser: förberedelsefasen, utlandsfasen och uppföljningsfasen. Som en röd tråd genom hela programmet går tre tematiska perspektiv: mission, kultur och utvecklingssamarbete. Antar du utmaningen?

Vi förlänger ansökningstiden till StepOut-programmet!

Utifrån läget med Covid-19 vill vi ta vårt ansvar och anpassa programmet efter rådande omständigheter. Vår intention är att genomföra StepOut-programmet genom att skjuta fram programmets tidscykel, och så ta till vara på de möjligheter för utomlandspraktik vi tror kommer finnas längre fram. Utifrån hur situationen ser ut idag kommer vi flytta fram sista ansökningsdag till 20 augusti och senarelägga den obligatoriska utresekursen till oktober månad. Möjligheten finns då att resa ut tidigast i november och senast i januari, beroende på hur läget utvecklar sig i världen. Hemresa sker under maj månad. Med detta sagt håller vi oss ständigt uppdaterade om de riktlinjer regeringen ger, samt hur läget ser ut i de länder som är aktuella för att ta emot praktikanter, och följer alltid angivna säkerhetsföreskrifter. Beroende på hur situationen kring Covid-19 utvecklar sig kan ytterligare justeringar eller beslut tillkomma.

Notera att ansökan inte är bindande, så tveka inte att ansöka trots rådande osäkerhet!

Har du frågor? Hör av dig så svarar vi!