Ansök

Ansök StepOut

StepOut-programmet har en ansökningsperiod per år. Sista ansökningsdag 2020 är 20 augusti.

Du som söker till StepOut behöver vara medveten om att ansökan görs till programmet i sin helhet och inte till en viss praktikplats. Först efter beslut om preliminär antagning påbörjas placeringsprocessen där de antagna matchas med aktuella värdorganisationer, deras förutsättningar och önskemål. Det innebär att du behöver tacka ja till din plats i programmet innan du får besked om exakt placering. Efter godkännande av aktuell värdorganisation blir du sedan slutgiltigt antagen till programmet. Antagning sker alltså alltid med reservation för att en lämplig placering kan hittas.

Det är möjligt att ange önskemål i ansökan, och vi försöker självklart ta största möjliga hänsyn till dem, men vi kan aldrig i förväg garantera placering i ett visst land eller hos en viss organisation. Vi vill därför understryka vikten av en flexibel inställning hos dig som söker. Besked om placering ges i regel i maj-juni.

Som komplement till ansökan ska varje sökande be två personer att skriva en rekommendation. En av dessa bör vara en person med ett förtroendeuppdrag i din lokala församling till exempel en pastor, ungdomsledare eller någon i styrelsen/missionsrådet. Den andra personen ska vara någon som känner dig väl, dock inte en nära anhörig.

Intervju sker på överenskommen tid och i regel i Örebro. I undantagsfall kan intervjuer hållas via Skype.

Ansök här!

I menyn hittar du mer information.