Ansök

Under 2018 kan StepOut tyvärr inte erbjuda några praktikmöjligheter. Inom Evangeliska Frikyrkan finns däremot flera andra möjligheter till att testa mission utomlands. Bland annat ENGAGED - en ny bibelskola i mission, bibelskola med utlandspraktiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kulturstudier i Asienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du hittar alla alternativ här! Vi hoppas att åter kunna erbjuda praktik genom StepOut år 2019.

StepOut-programmet har en ansökningsperiod per år. Sista ansökningsdag 2018 är 15 april. Antagning sker dock löpande från och med 15 mars, så vänta inte till sista stund med att söka. Utresa sker vanligtvis i augusti-september.

Du som söker till StepOut behöver vara medveten om att ansökan görs till programmet i sin helhet och inte till en viss praktikplats. Först efter beslut om preliminär antagning påbörjas placeringsprocessen där de antagna matchas med aktuella värdorganisationer, deras förutsättningar och önskemål. Det innebär att du behöver tacka ja till din plats i programmet innan du får besked om exakt placering. Efter godkännande av aktuell värdorganisation blir du sedan slutgiltigt antagen till programmet. Antagning sker alltså alltid med reservation för att en lämplig placering kan hittas.

Det är möjligt att ange önskemål i ansökan, och vi försöker självklart ta största möjliga hänsyn till dem, men vi kan aldrig i förväg garantera placering i ett visst land eller hos en viss organisation. Vi vill därför understryka vikten av en flexibel inställning hos dig som söker. Besked om placering ges i regel i samband med förberedelsekursen, alltså efter det att du som antagen ombes tacka ja eller nej till din plats i programmet.

Som komplement till ansökan ska varje sökande be två personer att skriva en rekommendation. En av dessa bör vara en person med ett förtroendeuppdrag i din lokala församling till exempel en pastor, ungdomsledare eller någon i styrelsen/missionsrådet. Den andra personen ska vara någon som känner dig väl, dock inte en nära anhörig.

Intervju sker på överenskommen tid och i regel i Örebro. I undantagsfall kan intervjuer hållas via Skype.

Läs mer i sidomenyn.