Om StepOut

Genom StepOut-programmet får du en möjlighet att komma ut i världen och upptäcka vad mission kan handla om i praktiken. Varje år reser praktikanter till olika delar av världen för att lära sig av och göra insatser inom Evangeliska Frikyrkans internationella arbete. Programmet består av tre olika faser: förberedelsefasen, utlandsfasen och uppföljningsfasen. Som en röd tråd genom hela programmet går tre tematiska perspektiv: mission, kultur och utvecklingssamarbete.

Programmets tidscykel

 • sista ansökningsdag 2020 är 20 augusti. Antagning sker löpande, så vänta inte för länge med att söka
 • augusti-oktober: rekryterings- och placeringsprocess
 • oktober-december: förberedelse
 • december-januari: utresa
 • maj: hemkomst
 • maj-december: uppföljning och informationsarbete

Syfte

Syftet med att sända ut unga människor genom StepOut är att ge en större förståelse för den värld vi lever i och de olika förutsättningar man kan ha som människa. Vi vill presentera positiva exempel och lösningar på hur problem kan lösas. Dessutom vill vi förstärka intresset för kristet missionsarbete och ge insikt i vad det kan handla om i praktiken. Samtidigt vill vi också stärka kunskapen om EFKs organisation och projekt.

Målsättning

 • Att bygga broar mellan kulturer och människor och att skapa större förståelse för olika uttryck inom den världsvida kyrkan.
 • Att ge unga människor en chans att möta andra kulturer och religioner så att de får förståelse för och kompetens att leva i dagens mångkulturella samhälle.
 • Att ge resurser i form av kunskap och erfarenheter till den sändande och missionerande församlingen.
 • Att bidra till ökad kunskap och engagemang för mission, globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete och att träna människor inför framtida arbete inom dessa områden.
 • Att bidra till individers mognad och utveckling.

Historia

Olika former av praktikmöjligheter för unga människor har länge varit en del av Evangeliska Frikyrkans (EFKs) internationella arbete.

Redan EFKs modersamfund (Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen) satte stort värde på korttidsarbete, och verksamhetens historia sträcker sig tillbaka till slutet av 70-talet då Örebromissionen antog målsättningen att sända ut minst fem stipendiater per år. I samband med bildandet av EFK 1997 föddes praktikantprogrammet StepOut som sedan dess skickat ut ungefär 550 praktikanter för att delta i rörelsens internationella arbete. Under några år drevs programmet i samarbete med Svenska Alliansmissionen.

I menyn hittar du mer information!