Hur förhåller sig StepOut-programmet till Coronapandemin?
Vi håller oss ständigt uppdaterade kring hur pandemin utvecklar sig i världen, och anpassar självklart programmet efter de riktlinjer och rekommendationer som ges. Beroende på hur situationen kring Covid-19 utvecklar sig kan programmet komma att justeras utifrån de möjligheter som finns. Med det sagt hoppas och arbetar vi för att till hösten kunna skicka ut praktikanter på ett säkert sätt!

Vilken ålder gäller för att kunna åka ut med StepOut-programmet?
StepOut-programmet riktar sig till dig som är ung vuxen från 20 år och uppåt. Du måste fylla 20 senast under det år som praktiken påbörjas.

Hur stor är chansen att bli antagen?
Chansen att bli antagen beror till stor del på hur många som söker, något som tenderar att variera från år till år. Antagning är också beroende av att du som sökande kan matchas med någon av de aktuella praktikplatserna. StepOut-programmet gör först en preliminär antagning. Slutgiltig antagning sker sedan efter godkännande av respektive värdorganisation. Vid högt söktryck prioriteras sökande från församlingar med tillhörighet inom Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Jag har svårt att få ledigt – måste jag gå StepOut-kurserna?
Ja. Både förberedelsekursen och uppföljningsveckan är obligatoriska delar av StepOut-programmet. Har du inte möjlighet att gå förberedelsekursen kan du inte åka ut som praktikant. Tänk på att du också måste avsätta tid för förberedelse- och uppföljningsarbete utöver själva kurserna (läs mer om detta under flikarna Förberedelsefasen/Uppföljningsfasen).

Kan jag välja vilken praktikplats jag vill?
Nej. Alla personer som reser ut med StepOut-programmet får sin placering inom ramen för Evangeliska Frikyrkans (EFKs) internationella samarbete med lokala och nationella partnerorganisationer. Efter antagning matchar StepOut de antagna med de värdorganisationer som är aktuella för det året. Det är en process som vanligtvis tar tid och vi ber alla sökande om tålamod och flexibilitet under processens gång.

I placeringsprocessen försöker vi självklart i största möjliga mån ta hänsyn till dina önskemål och intressen som sökande, men vi kan alltså aldrig garantera placering i ett visst land eller hos en viss organisation. Det viktigaste är att dina förmågor och intressen kan matchas med arbetsuppgifterna och sammanhanget vid praktikplatsen. Innan du blir slutgiltigt antagen som praktikant ska du också först godkännas av aktuell värdorganisation.

Vilka länder är aktuella för StepOut 2021?
Swaziland/Eswatini, Zambia, Paraguay, Kambodja, Mongoliet, Thailand och Serbien. Läs mer här!

Måste jag resa själv?
Så långt det är möjligt undviker vi att skicka någon på egen hand. Vanligast är att praktikanterna reser ut två och två. Det förekommer också att tre praktikanter eller fler får sin placering hos samma organisation. Du behöver inte själv se till att ordna en resekamrat, placeringen sköts av StepOut-programmet. Om den sökande godkänner och om praktiksituationen gör det möjligt, händer det att praktikanter reser på egen hand.

Kan jag åka ut med min partner?
Nygifta par rekommenderas att vänta något år, eftersom förhållandet påverkas markant av att befinna sig i en annan kultur och kontext. När det gäller ogifta par som vill resa tillsammans görs alltid en individuell bedömning utifrån möjliga alternativ där detta skulle vara möjligt kulturellt. Viktigt är att ni som praktikanter är villiga att ta kulturell hänsyn i frågan, det är nämligen högst ovanligt hos våra partners att man reser ihop som ogifta. Här är vi som svenskar väldigt "liberala", men så är inte fallet i andra kulturer. Som par kan det till exempel vara svårt att vistas ensamma i ett rum, kramas offentligt osv.

När kan jag åka?
StepOut-programmet har en utreseperiod per år. Antagning sker under våren och utresa görs i regel under augusti-september.

Hur länge kan jag vara ute?
Tiden utomlands måste vara minst fyra månader och kan som längst pågå i nio månader. Praktiktidens längd anpassas efter förutsättningar på respektive praktikplats. Kom också ihåg att praktikperioden är längre än själva utlandsvistelsen och inkluderar både förberedelse- och uppföljningsarbete på plats i Sverige (läs mer om detta under flikarna Förberedelser/Uppföljning).

Vad kostar det?
Alla praktikanter som reser ut med StepOut-programmet får ett praktikantbidrag som täcker grundkostnaderna för praktiken, såsom resor, boende, försäkring, vaccinationer, visum och mat.